Kancelaria


Parafia Maków

KANCELARIA PARAFIALNA 
czynna:
poniedziałki: od 18.30 do 19.30
środy i soboty: od 9.00 do 11.00.
sprawy cmentarne: codziennie o godz. 9.00
tel. 46 831 22 10
e-mail: makow@lowicka.eu

CHRZEST
Chrzty w naszym kościele udzielane są w II i IV niedzielę miesiąca podczas Mszy św o godz. 12.00. Inne terminy do ustalenia.
Chrzest dziecka powinien odbyć się w kościele parafialnym w najbliższych miesiącach po urodzeniu dziecka. Chrzest zgłaszają rodzice dziecka. Prosząc o Sakrament Chrztu świętego proszący powinni przedłożyć (zgodnie z przepisami Prawa Kościelnego) następujące dokumenty:
1. Świadectwo Sakramentu Małżeństwa rodziców dziecka.
2. Wyciąg aktu urodzenia dziecka z USC.
3. Dane chrzestnych: imię, nazwisko, wiek, dokładny adres.
4. Zaświadczenia, że chrzestni są wierzącymi i praktykującymi katolikami oraz mogą być rodzicami chrzestnymi, wydane przez Proboszcza aktualnego miejsca zamieszkania chrzestnych.
5. Jeżeli chrzest odbywa się w naszej parafii, a rodzice dziecka są spoza parafii, to konieczne jest uzyskanie pisemnego pozwolenia na chrzest od Proboszcza miejsca zamieszkania rodziców.

WARUNKI BYCIA CHRZESTNYM
Kan. 874. § 1. Kodeksu Prawa Kanonicznego: Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:
1. jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania.
2. ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;
3. jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
4. jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;
5. nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest

ZAŚWIADCZENIE DLA RODZICÓW CHRZESTNYCH
Jeżeli ktoś został poproszony o to, aby być Ojcem Chrzestnym lub Matką Chrzestną powinien udać się do kancelarii Parafii, na terenie której obecnie mieszka i poprosić o odpowiednie zaświadczenie. Zaświadczenie to oznacza, że jest się wierzącym i praktykującym katolikiem. Praktykowanie wiary oznacza regularny udział we Mszy świętej oraz przystępowanie do sakramentów świętych (Spowiedź i Komunia święta). Rodzice Chrzestni powinni w czasie obrzędów Sakramentu Chrztu przystąpić do Komunii świętej. Karteczki do spowiedzi dla Chrzestnych i Rodziców wydaje parafia, w której ma odbyć się Chrzest.

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA
Małżeństwo sakramentalne powinno być zawierane w kościele parafialnym narzeczonej lub narzeczonego. Narzeczeni powinni stawić się osobiście w kancelarii parafialnej na 3 miesiące przed planowanym ślubem i przedłożyć dokumenty wymagane przez Prawo Kanoniczne:
1. Świadectwo Chrztu świętego i Bierzmowania z adnotacją: “Do ślubu kościelnego”.
2. Świadectwo ukończenia katechezy przedmałżeńskiej.
3. Dokumenty z USC stwierdzające brak przeszkód cywilnych do zawarcia małżeństwa.

POGRZEB KATOLICKI
Katolicki pogrzeb przysługuje ludziom wierzącym i praktykującym. Zgodnie z Prawem Kościelnym powinien odbyć się w parafii zamieszkania zmarłego. Przed pogrzebem w kancelarii parafialnej należy przedłożyć następujące dokumenty:
1. Zaświadczenie o przyjęciu sakramentów świętych przez zmarłego (Spowiedź, Komunia św., Sakrament Namaszczenia Chorych).
2. Akt zgonu z USC.
3. Kartę zgonu "dla administracji cmentarza".
4. Pozwolenie Ks. Proboszcza (jeśli pogrzeb ma odbyć się poza parafią zamieszkania zmarłego).
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem