Wspólnota Anonimowych Alkoholików "Mak"

Wspólnota Anonimowych Alkoholików "Mak"

W każdą niedzielę o godz. 10.00 w sali parafialnej odbywają się mitingi Anonimowych Alkoholików. Zaproszeni są wszyscy, którzy borykają się z uzależnieniami, nie radzą sobie i szukają pomocy. Jest to miejsce, gdzie można odnaleźć zdrowie i pokój serca. Zapraszamy!

Dwanaście Kroków AA 
Dwanaście Kroków AA to zbiór wskazówek duchowych, które jeśli są praktykowane jako droga przez życie, mogą wyeliminować obsesje picia alkoholu i pozwolić cierpiącemu stać się szczęśliwym i pożytecznym człowiekiem. 

1. Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu, że przestaliśmy kierować własnym życiem. 
2. Uwierzyliśmy, że Siła Większa od nas samych może przywrócić nam zdrowie. 
3. Postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga, jakkolwiek Go pojmujemy. 
4. Zrobiliśmy gruntowny i odważny obrachunek moralny. 
5. Wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów. 
6.  Staliśmy się całkowicie gotowi, aby Bóg uwolnił nas od wszystkich wad charakteru. 
7. Zwróciliśmy się do Niego w pokorze, aby usunął nasze braki. 
8. Zrobiliśmy listę osób, które skrzywdziliśmy i staliśmy się gotowi zadośćuczynić im wszystkim. 
9. Zadośćuczyniliśmy osobiście wszystkim, wobec których było to możliwe, z wyjątkiem tych przypadków, gdy zraniłoby to ich lub innych. 
10. Prowadziliśmy nadal obrachunek moralny, z miejsca przyznając się do popełnianych błędów. 
11. Dążyliśmy poprzez modlitwę i medytację do coraz doskonalszej więzi z Bogiem, jakkolwiek Go pojmujemy, prosząc jedynie o poznanie Jego woli wobec nas, oraz o siłę do jej spełnienia. 
12. Przebudzeni duchowo w rezultacie tych Kroków, staraliśmy się nieść posłanie innym alkoholikom i stosować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach. 

Dwanaście Tradycji AA 
Dwanaście Tradycji AA organizują życie wspólnoty AA. Wskazują na środki, dzięki którym AA zachowuje swoją integralność oraz oddziaływuje na zewnątrz informując o swoim życiu i rozwoju. 

1. Nasze wspólne dobro powinno być najważniejsze, wyzdrowienie każdego z nas zależy bowiem od jedności Anonimowych Alkoholików. 
2. Jedynym i najwyższym autorytetem w naszej wspólnocie jest miłujący Bóg, jakkolwiek może się On wyrażać w sumieniu każdej grupy. Nasi przewodnicy są tylko zaufanymi sługami, oni nami nie rządzą. 
3. Jedynym warunkiem przynależności do AA jest pragnienie zaprzestania picia. 
4. Każda grupa powinna być niezależna we wszystkich sprawach, z wyjątkiem tych, które dotyczą innych grup lub AA jako całości. 
5. Każda grupa ma jeden główny cel, nieść posłanie alkoholikowi, który wciąż jeszcze cierpi. 
6. Grupa AA nigdy nie powinna popierać, finansować ani użyczać nazwy AA żadnym pokrewnym ośrodkom ani jakimkolwiek przedsięwzięciom, ażeby problemy finansowe majątkowe lub sprawy ambicjonalne nie odrywały nas od głównego celu. 
7. Każda grupa AA powinna być samowystarczalna i nie powinna przyjmować dotacji z zewnątrz. 
8. Działalność we wspólnocie AA powinna na zawsze pozostać honorowa, dopuszcza się jednak zatrudnianie niezbędnych pracowników w służbach AA. 
9. Anonimowi Alkoholicy nie powinni nigdy stać się organizacją; dopuszcza się jednak tworzenie służb i komisji bezpośrednio odpowiedzialnych wobec tych, którym służą. 
10. Anonimowi Alkoholicy nie zajmują stanowiska wobec problemów spoza ich wspólnoty, ażeby imię AA nie zostało nigdy uwikłane w publiczne polemiki. 
11. Nasze oddziaływanie na zewnątrz opiera się na przyciąganiu, a nie na reklamowaniu, musimy zawsze zachowywać osobistą anonimowość wobec prasy, radia i filmu. 
12. Anonimowość stanowi duchową podstawę wszystkich naszch Tradycji, przypominając nam zawsze o pierwszeństwie zasad przed osobistymi ambicjami.
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem