SŁOWO BOŻE, SOBOTA, 4 kwietnia 2020 r.

     Tak mówi Pan Bóg: „Oto wybieram Izraelitów spośród ludów, do których pociągnęli, i zbieram ich ze wszystkich stron, i prowadzę ich do ich kraju. I uczynię ich jednym ludem w kraju, na górach Izraela, i jeden król będzie nimi wszystkimi rządził, i już nie będą tworzyć dwóch narodów, i już nie będą podzieleni na dwa królestwa. I już nie będą się kalać swymi bożkami i wstrętnymi kultami, i wszelkimi odstępstwami. Uwolnię ich od wszystkich ich wiarołomstw, którymi zgrzeszyli, oczyszczę ich i będą moim ludem, Ja zaś będę ich Bogiem. Sługa mój, Dawid, będzie królem nad nimi i wszyscy oni będą mieć jedynego Pasterza, i żyć będą według moich praw, i moje przykazania zachowywać będą i wypełniać. Będą mieszkali w kraju, który dałem słudze mojemu, Jakubowi, w którym mieszkali wasi przodkowie. Mieszkać w nim będą, oni i synowie, i wnuki ich na zawsze, a mój sługa, Dawid, będzie na zawsze ich władcą. I zawrę z nimi przymierze pokoju: będzie to wiekuiste przymierze z nimi. Założę ich i rozmnożę, a mój przybytek pośród nich umieszczę na stałe. Mieszkanie moje będzie pośród nich, a Ja będę ich Bogiem, oni zaś będą moim ludem. Ludy zaś pogańskie poznają, że Ja jestem Pan, który uświęca Izraela, gdy mój przybytek będzie wśród nich na zawsze” (Ez 37,21-28) 

     Oto wybieram Izraelitów spośród ludów, do których pociągnęli, i zbieram ich ze wszystkich stron (Ez 37,21). Tak mówi Pan Bóg (Ez 37,21) z miłości i z miłością do wybranego przez siebie ludu Starego Testamentu. Bóg pragnie, aby ludzie Starego Przymierza doświadczyli piękna rzeczywistości, jaką jest jedność – jedność między sobą oraz ich jedność ze swoim Stwórcą. I uczynię ich jednym ludem (Ez 37,21). I zawrę z nimi przymierze pokoju (…), przybytek mój pośród nich umieszczę na stałe (Ez 37,26). Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem (Ez 37,27).

     A ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie (J 12,32). Tak mówi z miłością i w miłości do wszystkich ludzi Nowego Testamentu Jezus Chrystus. Pragnienie Jezusa – wyrażone w Jego modlitwie arcykapłańskiej skierowanej do Ojca za Kościół Nowego Przymierza, wśród którego są już uczniowie Jezusa (J 17,6-19) i będą ci, którzy dzięki ich słowu będą w Jezusa wierzyć (J 17,20) – jest nadal to samo, a mianowicie: by wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, w Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty mnie posłał (J 17,21).

     W świetle Słowa Bożego spójrzmy dzisiaj na tajemnicę męki, śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa właśnie w kontekście budowania jedności. On bowiem – Chrystus Jezus (Ef 2,6.7.9) – jest naszym pokojem. On, który obie części [ludzkości] uczynił jednością, bo zburzył rozdzielający je mur – wrogość (Ef 2,14). Paweł apostoł napisał te słowa w kontekście „oferty” zjednoczenia pogan i Żydów w zespalanej budowli rosnącej na świętą w Panu świątynię (Ef 2,21). My odczytajmy je w dzisiejszej sytuacji jako zaproszenie do budowania jedności między nami, na bazie naszej przynależności do Kościoła i na mocnym fundamencie naszego zjednoczenia z Jezusem Chrystusem oraz naszego trwania w Nim jak latorośle winnym krzewie (por. J 15,1-5).

     Nim nadejdzie Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego, zapytam się sam siebie w obecności Jezusa Chrystusa: z kim nie jestem jeszcze pojednany? z kim wciąż się gniewam? z kim nadal nie żyję w zgodzie? komu jak dotąd jeszcze nie przebaczyłem? A po szczerej odpowiedzi na te pytania, zadam jeszcze jedno pytanie: No to na co jeszcze czekam? Czy czas epidemii koronawirusa nie jest czasem właściwym na to, aby być dla siebie nawzajem dobrymi i miłosiernymi (Ef 4,32) oraz aby przebaczać sobie, tak jak i Bóg nam przebaczył w Chrystusie (Ef 4,32).

     Życie jest zbyt krótkie, by przeżywać je w niezgodzie.
     Życie jest wystarczająco długie, by przeżywać je w jedności.

(c)2018, Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Liczba odwiedzin strony: 185817
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem