SŁOWO BOŻE,
środa, 10 czerwca

      Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim” (Mt 5,17-19)

     Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków (Mt 5,17). Bardzo jednoznaczna jest ta deklaracja Pana Jezusa. Bardzo jasna, bardzo klarowna i nie pozostawiająca żadnych złudzeń. Słowo Wcielone Nowego Przymierza nie jest przeciw Słowu Bożemu Starego Testamentu. Co więcej, stosownie do Jezusowego: Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić (Mt 5,17), w jednej osobie Jezusa Chrystusa wypełniły się wszystkie proroctwa mesjańskie, których wszystkich razem było ponad trzysta. Czegoś takiego nie sposób nazwać przypadkiem. Nie da się też tego wytłumaczyć za pomocą rachunku prawdopodobieństwa, służącego do „obliczania szansy na zaistnienie pewnego określonego zdarzenia”. Nie! To nie mógł być zwyczajny czy nawet nadzwyczajny zbieg okoliczności. To było wypełnienie zapowiedzi i obietnic Boga, które – gdy nadeszła pełnia czasu (Ga 4,4) – stały się faktami. A z faktami się nie dyskutuje. Tym bardziej, jeśli są to fakty Opatrzności Bożej wpisane w bożą historię odkupienia i zbawiania człowieka. Z faktami się nie dyskutuje, a fakty mówią same za siebie.

     Faktem jest, że zgraja z mieczami i kijami wysłana przez arcykapłanów, uczonych w Piśmie i starszych (Mk 14,43) w celu pojmania Jezusa, wyszła ku Niemu z mieczami i kijami, jak na zbójcę (Mk 14,48). A Jezus, który codziennie nauczał u nich w świątyni (Mk 14,49) i mógł być tam przez nich pojmany, wie, że stało się to w zupełnie innym miejscu i w całkowicie inny sposób między innymi dlatego, że Pisma muszą się wypełnić (Mk 14,49). Jezus był świadomy, że [potrzeba], aby się wypełniło Pismo (J 13,18) i że wiele rzeczy dokonuje się właśnie po to, aby się wypełniało słowo napisane w Prawie (por. J 15,25).

     Faktem jest, że razem z Panem Jezusem ukrzyżowali dwóch złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej Jego stronie (Mk 15,27). Fakt istotny, bo właśnie tak wypełniło się słowo Pisma: W poczet złoczyńców został zaliczony (Mk 15,28). Faktycznie, On, Jezus, siebie na śmierć ofiarował i policzony został pomiędzy przestępców, poniósł grzechy wielu i oręduje za przestępcami (Iz 53,12). Faktem jest, że wiszący na krzyżu Jezus świadomy, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło Pismo, rzekł: Pragnę (J 19,28). Faktem jest, że gdy żołnierze połamali golenie tak pierwszemu, jak i drugiemu, którzy z Nim byli ukrzyżowani (J 19,32), widząc z bliska, że Jezus już umarł, nie łamali Mu goleni (J 19,33). Stało się tak, aby się wypełniło Pismo: Kość jego nie będzie złamana (J 19,36). Nie połamano zatem Jezusowi kości, stosownie do zalecenia: Kości z niego łamać nie będziecie (Wj 12,46), ale jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok (J 19,34). Dokładnie tak, jak na innym miejscu zapowiadało Pismo (J 19,37): Będą patrzeć na Tego, którego przebili (Za 12,10).

     Faktem jest, że po swoim zmartwychwstaniu Jezus tłumaczył uczniom idącym do Emaus, nierozumnym i nieskorym do wierzenia we wszystko, co – o Nim właśnie – powiedzieli prorocy (Łk 24,25), a zaczynając od Mojżesza przez wszystkich proroków wykładał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego (Łk 24,27). Faktem jest, że w swoim ostatnim pouczeniu, przed swoim wniebowstąpieniem, Jezus – w odniesieniu do swego ziemskiego życia i misji – mówił: To właśnie znaczyły słowa, która mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co jest o Mnie napisane w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach (Łk 24,44).

     Myślę, że tyle faktów w zupełności wystarczy.

     Jezus mówi: Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo lub Proroków (Mt 5,17). Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić (Mt 5,17). Nie oczekujmy zatem i my zniesienia przykazań, odwołania rad ewangelicznych, zaproponowanych z myślą o naszej wieczności nakazów i zakazów wartych zastosowania przez nas w naszej doczesności. Nawet, jeżeli komuś by się mogło wydawać, że po zniesieniu Prawa i Proroków, przykazań bożych i kościelnych, byłoby łatwiej i prościej, naśladujmy Jezusa w wypełnianiu tego wszystkiego, co związane jest z naszym byciem chrześcijanami. W chrześcijaństwie piękne jest między innymi to, że Jezus – stawiając nam wymagania – nie proponuje nam niczego, pod czym sam by się nie mógł i nie chciał podpisać (a nawet wypełnić).

     Choć łatwiej jest znieść przepisy, niż przeskoczyć wysoko zawieszoną poprzeczkę, to jednak Jezus nie zwalnia nas ze wszystkiego i nie zwalnia nas od niczego, co istotne. Choć świat dzisiejszy proponuje pójście za schematem: „łatwo, szybko, przyjemnie i bezstresowo”, św. Jan Paweł II mówił – na Jasnej Górze w 1983 roku – do młodych: „Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali”. Choć dla wielu wygodniej byłoby znieść przepisy i wymagania, niż przeskakiwać wysoko zawieszoną poprzeczkę, to jednak po tym poznajemy, że miłujemy dzieci Boże, gdy miłujemy Boga i wypełniamy Jego przykazania (1 J 5,2). Albowiem miłość względem Boga polega na spełnianiu Jego przykazań, a przykazania Jego nie są ciężkie (1 J 5,3).

     Ojcze, jeżeli trzeba, chcę Twoją wolę wypełnić…

(c)2018, Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Liczba odwiedzin strony: 185868
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem