SŁOWO BOŻE,
poniedziałek, 8 czerwca

      Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami: „Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy mówią kłamliwie wszystko złe na was z mego powodu. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami” (Mt 5,1-12)

     Od wielu tygodni czytamy wspólnie SŁOWO BOŻE, które jest Słowem żywym i skutecznym (Hbr 4,12). Rozważamy i bierzemy sobie do serca Słowo, w którym Pan Bóg tyle razu mówił do człowieka. Ile fragmentów z Ewangelii mamy w naszej pamięci; ileż scen ewangelicznych, w których Jezus mówił do tłumów, faryzeuszów, uczonych w Piśmie, saduceuszów, apostołów, uczniów i innych? Dzięki codziennej lekturze Pisma Świętego stawaliśmy się niejako naocznymi świadkami tak wielu spotkań i słuchaczami tak wielu rozmów. To bardzo dobrze. Dla niektórych z nas czas ten stał się czasem ważnych odkryć: „Od kilku dni mam wrażenie, że słowa Jezusa kierowane są (przepraszam) tylko do mnie, ponieważ słyszę dokładnie to, czego potrzebuję, co mi pomaga i buduje” (pani Agnieszka). To nie tylko „wrażenie”. To rzeczywistość. Dzisiaj Jezus mówi o błogosławionych: ubogich w duchu (Mt 5,3); smucących się (Mt 5,4); cichych (Mt 5,5), łaknących i pragnących sprawiedliwości (Mt 5,6); miłosiernych (Mt 5,7); czystego serca (Mt 5,8); wprowadzających pokój (Mt 5,9); cierpiących prześladowanie dla sprawiedliwości (Mt 5,10). Kiedy wydaje się nam, że Jezus mówi o innych – na przykład o tych, których losy przybliżają nam telewizyjne wiadomości czy reportaże, albo o osobach napotykanych na naszej codziennej drodze – dochodząc do wersetu jedenastego odkrywamy, że Jezus mówi… do nas i mówi… o nas: Błogosławieni jesteście (Mt 5,11).

     Przecież to właśnie my łakniemy i pragniemy sprawiedliwości (Mt 5,6), i to tym bardziej, im częściej jesteśmy traktowani niesprawiedliwie. Przecież to my uczymy się dla sprawiedliwości cierpieć i znosić wiele. Przecież to my – mimo realnych cielesnych pokus, nieuporządkowanych żądz i natarczywej propagandy, promocji bezwstydności, nieskromności i rozwiązłości płynącej ze strony świata – walczymy, aby pozostawać ludźmi czystego serca (Mt 5,8), czystych myśli, czystego spojrzenia i czystych gestów. Przecież to my chcemy się smucić ze smucącymi (Mt 5,4), współczuć im, pocieszać, pomagać bliźnim i dzielić się z potrzebującymi tym, co mamy. Przecież to my – pod względem materialnym mający się różnie – chcemy okazywać się ubogimi w duchu (Mt 5,3), czyli takimi, którzy dążą do majątku królestwa niebieskiego (Mt 5,10).

     Błogosławieni jesteście (Mt 5,11). Ten czas teraźniejszy „jesteście” jest tu (moim zdaniem) bardzo istotny. Jezus nie mówi: „błogosławieni byliście w przeszłości”. Jezus nie mówi: „błogosławieni będziecie w przyszłości”, ale – nie wykluczając naszego błogosławieństwa w czasie przeszłym ani naszego błogosławieństwa w czasie przyszłym – podkreśla: „błogosławieni jesteście”, bo błogosławieństwa są wypełnieniem obietnic Boga, który w swej wierności – mimo naszych ułomności i słabości; mimo naszych licznych niewierności i grzechów – pochyla się nad nami, by nam uświadomić, że cały czas jest w nas obecne owocne ziarno Jego błogosławieństwa. Błogosławieństwa Jezusa nie są tylko obietnicą rzeczy przyszłych, ale są rzeczywistością, jaka ma miejsce aktualnie. Podobnie, jak w chrześcijańskiej nadziei już jesteśmy zbawieni (Rz 8,24), tak w Chrystusowym Kazaniu na Górze już jesteśmy błogosławieni.

     Błogosławieni jesteśmy, ilekroć znajdujemy czas na spotkanie z Panem Bogiem w Jego Słowie, albowiem błogosławieni są ci, którzy słuchają Bożego Słowa i wypełniają je (Łk 8,21). Błogosławieni jesteśmy, ilekroć znajdujemy czas na czynny i najlepiej pełny udział w Eucharystii, bowiem „błogosławieni, którzy zostali wezwani na ucztę Baranka”. Błogosławieni jesteśmy, ilekroć w naszym życiu przyznajemy się do Jezusa i wyznajemy w Nim naszego Pana i naszego Boga (por. J 20,28) tym bardziej, że błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli (J 20,29). Błogosławiony każdy, który przychodzi w imię Pańskie (Ps 118,26). Błogosławiony jest ten, kto w Jezusa nie zwątpi (Mt 11,6). I jeszcze błogosławiony ten, komu Pan nie poczytuje grzechu (Rz 4,8). I błogosławiony, kto wytrwa w pokusie (Jk 1,12). Błogosławieni, którzy w swoim życiu żyją w Panu i którzy w Panu umierają (Ap 14,13). „Biada tym, którzy umierają w grzechach śmiertelnych, [jednak] błogosławieni ci, których [śmierć] zastanie w najświętszej woli Pana, albowiem śmierć druga nie wyrządzi im krzywdy” (św. Franciszek z Asyżu, Pieśń słoneczna – Pochwała Stwórcy).

     Od wielu tygodni czytamy wspólnie SŁOWO BOŻE, które jest dla nas jednym wielkim błogosławieństwem. Dzięki niemu każda i każdy z nas może za panią Agnieszką powtórzyć, że słowa tego błogosławieństwa „kierowane są do mnie, ponieważ słyszę dokładnie to, czego potrzebuję, co mi pomaga i buduje. Przez to czuję się ważna [ważny] dla Jezusa i kochana [kochany] przez Niego, a to jest bardzo wzmacniające”.

     Błogosławieni jesteście (Mt 5,11).

(c)2020, Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Liczba odwiedzin strony: 412934
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem