SŁOWO BOŻE,
niedziela, 7 czerwca
Uroczystość Trójcy Przenajświętszej

      Bracia, radujcie się, dążcie do doskonałości, pokrzepiajcie się na duchu, jedno myślcie, pokój zachowujcie, a Bóg miłości i pokoju niech będzie z wami. Pozdrówcie się nawzajem świętym pocałunkiem. Pozdrawiają was wszyscy święci. Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i udzielanie się Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi (2 Kor 13,11-13)

     Trójca Przenajświętsza – wielka prawda o Bogu Jednym i Jedynym, lecz Jednym i Jedynym w trzech boskich Osobach. Wielka prawda objawiona – nie wymyślona przez człowieka, lecz odkrywana przed ludźmi w Duchu Świętym przez Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego. Wielka prawda o Panu Bogu, pozostająca jednocześnie dla nas wielką tajemnicą wiary. Boża prawda i boska tajemnica, którą człowiek próbował sobie przedstawiać i przyswajać za pomocą różnych obrazów. Jakich? Na przykład za pomocą jednej, zielonej, trójlistnej koniczyny, której trzy poszczególne listki, i to (niemal) identyczne listki – a w dodatku listki w kształcie serca – mają odpowiadać połączonym z sobą trzem Osobom Boskim: Osobie Boga Ojca, Osobie Boga, Syna, i Osobie Boga, Ducha Świętego. Albo za pomocą słońca, którego jasna tarcza to symbol Boga Ojca, promienie zeń wychodzące i z nieba docierające aż do samej ziemi to symbol Syna Bożego, natomiast ciepło docierające od słonecznej tarczy za pośrednictwem słonecznych promieni to symbol Ducha Świętego i żaru Jego miłości. Oba te – i inne – obrazy i porównania nie są jednak w stanie oddać w pełni bożej tajemnicy, tym bardziej, że dotyczy ona boskiego wnętrza i samej istoty Boga. Warto więc z symboli i obrazów przejść nam do rzeczywistości.

     Trójca Przenajświętsza – tajemnica współistnienia trzech doskonałych Osób, czyli takie boskie istnieje, któremu nie tylko niczego nie brakuje, ale w którym mieszka cała Pełnia (Kol 2,9). „Wierzymy, iż wyznawana w Ojcu, Synu i Duchu Świętym Trójca jest święta i doskonała. Nie ma w niej nic obcego ani też pochodzącego z zewnątrz. Nie składa się ze Stwórcy i stworzenia, ale cała jest stwarzającą i podtrzymującą mocą” (św. Atanazy). Istnienie doskonałe, perfekcyjne, pełne, które było, które jest i które będzie wzorem dla nas, ludzi, zachęcanych słowami apostoła: Dążcie do doskonałości (2 Kor 13,11). Zresztą nie tylko słowami apostołów, bo i słowami samego Jezusa: Bądźcie doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski (Mt 5,48). Właśnie ta perfekcyjność i doskonałość Trójcy Świętej powinna być punktem odniesienia dla dążących do doskonałości, a zwłaszcza dla „perfekcjonistów”, którzy tak wiele samych siebie wkładają we wszystko to, co czynią, bo właściwie rozumiana perfekcja, doskonałość, obfitość i pełnia są właściwe Bogu i mogą stać się (w mniejszym lub większym stopniu) udziałem tych ludzi, którzy z tą boską doskonałością, obfitością i perfekcją chcą mieć coś wspólnego. Nie ma źródła doskonałości, perfekcji i pełni poza Panem Bogiem. To z jego pełności wszyscy otrzymaliśmy – i wciąż otrzymujemy – łaskę po łasce (1 J 1,16).

     Trójca Przenajświętsza – tajemnica współistnienia trzech Osób, które razem stanowią Jedno. Trójca, która pozostaje „w swojej naturze tożsama i niepodzielna, jedna w mocy i jedna w działaniu” (św. Atanazy). Jezus mówił wprost: Ja i Ojciec jedno jesteśmy (J 10,30) i żyjąc tą jednością z Bogiem Ojcem w Duchu Świętym pragnął, aby wszyscy stanowili jedno, jak Ojciec w Nim, a On w Ojcu (por. J 17,21). Mimo, że różne mogą być dary łaski, Duch jest ten sam; mimo, że różne mogą być posługiwania, ten sam jest Pan; i pomimo, że różne mogą być działania, jeden jest Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich (por. 1 Kor 12,4-6).

     Trójca Przenajświętsza – tajemnica trzech Osób, trwających w stałym i niczym niezmąconym posłuszeństwie. Niesamowita zgodność Syna z Ojcem, który właśnie jako Ojciec posyła swojego Syna na świat po to, aby świat został przez Niego zbawiony (J 3,17). Niesamowita zgodność Syna z Ojcem, który na świat przyszedł właśnie po to, aby spełnić Jego ojcowską wolę (Hbr 10,7; Hbr 10,9) stając się posłusznym aż do śmierci – i to śmierci krzyżowej (Flp 2,8). Gdy mowa o rzeczywistości posłuszeństwa, najczęściej zwraca się uwagę właśnie na postawę posłuszeństwa Syna w Jego relacji do Ojca, tym bardziej, że Jezus powiedział otwarcie, że Jego pokarmem jest pełnić wolę Tego, który Go posłał (J 4,34). Warto jednak zauważyć również postawę posłuszeństwa Boga Ojca w Jego ojcowskiej relacji do Syna, o której wspomniał sam Jezus stojąc przed grobem swojego zmarłego przyjaciela, Łazarza: Gdy Jezus, okazując głębokie wzruszenie, przyszedł do grobu (J 11,38), wzniósł oczy do góry i rzekł: Ojcze, dziękuję Ci, żeś mnie wysłuchał. Ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz (J 11,41-42). Dokładnie: „Ty mnie zawsze wysłuchujesz”. I wreszcie niezwykła zgodność Ducha Świętego zarówno z Ojcem jak i z Synem. Duch Święty, który jest posłuszny Ojcu i jest posłuszny Synowi jako Ten, który od Ojca i od Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem odbiera uwielbienie i chwałę (por. Credo).

     Trójca Przenajświętsza – tajemnica trzech Osób, które bez początku, bo od zawsze, przez cały czas, na wieki, bez końca trwają bez żadnego znużenia, bez cienia niezgody, bez żadnej sprzeczki i kłótni we wzajemnych osobowych relacjach, w których jest prawda, prawda i jeszcze raz prawda, przejrzystość, pokój, miłość. Boży przykład Trójcy Świętej dla nas – ludzi – i dla budowania z pomocą bożej łaski takich relacji międzyludzkich, w których dominowałoby to samo, co jest w Trójcy – w miłości, która jest więzią doskonałości (Kol 3,14).

     Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu…

(c)2020, Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Liczba odwiedzin strony: 412916
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem