SŁOWO BOŻE,
piątek, 5 czerwca

      Jezus nauczając w świątyni, zapytał: „Jak mogą twierdzić uczeni w Piśmie, że Mesjasz jest synem Dawida? Wszak sam Dawid mówi w Duchu Świętym: «Rzekł Pan do Pana mego: Siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół Twoich pod stopy Twoje». Sam Dawid nazywa Go Panem, skądże więc jest tylko jego synem?” A wielki tłum chętnie Go słuchał (Mk 12,35-37)

     Wielki tłum chętnie Go słuchał (Mt 12,37). Bo mądrego posłuchać miło. Miło posłuchać, że Jezus był wielkim znawcą Pisma Świętego, które nie tylko bardzo dobrze znał, ale niejednokrotnie cytował w wielu okolicznościach. To brzmi jak zaproszenie dla każdej i każdego z nas, byśmy ze Słowem Bożym, z którym „zżyliśmy się” w czasie naszej pandemicznej codzienności minionych tygodni do tego stopnia, że dosłownie nie potrafiliśmy bez Słowa normalnie funkcjonować, pozostali związani pragnieniem sięgania po Słowo, czytania i zgłębiania Go nadal, codziennie, już zawsze.

     Dobra znajomość Pisma Świętego będzie nam wielką pomocą w walce z szatanem i jego na nas zakusami – tym bardziej, że kusiciel kusić nas będzie zawsze bardzo przebiegle i sprytnie, a czasami (na pozór) bardzo „pobożnie”. Kiedy Jezus przepościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy, odczuł głód. Wtedy przystąpił do Niego kusiciel (Mt 4,2-3). W jaki sposób Jezus był kuszony przez diabła (Mt 4,1) w całej diabelskiej perfidii kusiciela? Przede wszystkim próbą poddania w wątpliwość prawdy o tożsamości Jezusa i próbą negowania tego, kim Jezus jest. Dwie pierwsze pokusy zaczyna diabeł od takich samych słów: Jeśli jesteś Synem Bożym (Mt 4,3; Mt 4,6). Szatan zdaje się kwestionować stan faktyczny, mimo, że Jezus był świadomy, że jest Bożym Synem (bezpośrednio przed opisem kuszenia ewangelista Mateusz umieścił opis chrztu Pańskiego w Jordanie, kończący się słowami głosu z nieba: Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie (Mt 3,17). Sam szatan wiedział zresztą doskonale, z kim ma do czynienia i kogo tak naprawdę kusi, albowiem jest w Ewangelii scena, w której duch nieczysty woła do Jezusa: Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kim jesteś: Świętym Boga (Mk 1,24). Jezus nie daje się nabrać na pustyni ani na diabelską pokusę: Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem (Mt 4,3) ani na jego drugie kuszenie: Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół (Mt 4,6), ani – wisząc już przybity do krzyża – nie ulegnie pokusie „ostatniego kuszenia”: Jeśli jesteś Synem Bożym, zejdź z krzyża (Mt 27,40).

     Dobra znajomość Pisma Świętego będzie nam wielką pomocą w walce z szatanem i jego na nas zakusami – tym bardziej, że kusiciel kusić nas będzie zawsze bardzo przebiegle i sprytnie, a czasami (na pozór) bardzo „pobożnie”. Gdy na pierwszą pokusę szatana: Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem (Mt 4,3), Jezus odpowie jednoznacznie: Napisane jest: Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych (Mk 4,4; Pwt 8,3), a więc powołując się na słowa Pisma Świętego, kusiciel w drugiej swej pokusie także nie zawaha się zacytować słów z Pisma Świętego, by nimi niejako „zaszachować” Jezusa. Ostatecznie wiemy, że Jezus wygrywa z szatanem i wszystkimi jego pokusami między innymi dlatego, że – odpowiadając na nie – zupełnie nie wdaje się w jakieś zbędne dyskusje z kusicielem i odpowiadając mu trzykrotnie, trzy razy – czyli za każdym razem – odpowiada cytując słowa Biblii. Jakaż to wielka nauka dla nas, a przy okazji kolejny argument za czytaniem Słowa Bożego i noszeniem Go w swoim sercu.

     Dobra znajomość Pisma Świętego to klucz do właściwej interpretacji i zrozumienia również tego błędu, w jakim trwali uczeni w Piśmie, twierdzący, że Mesjasz jest (tylko) synem Dawida (Mk 12,35). Dodałem w nawiasie słowo „tylko”, bo to, że Mesjasz był synem Dawida w znaczeniu pochodzenia z rodu Dawida nie podlegało żadnej dyskusji i Jezus tego nie podważał. Ewangelista Mateusz rozpoczął przecież swą wersję Ewangelii Jezusa rodowodem Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama (Mt 1,1). Wiele razy zwracali się do Jezusa jako syna Dawida poszczególni ludzie: Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida (Mt 15,22); Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną (Mk 10,47) oraz: Panie, ulituj się nad nami, Synu Dawida (Mt 20,30; Mt 20,31), zaś podczas uroczystego wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy tak właśnie wołał pod Jego adresem cały tłum: Hosanna Synowi Dawida (Mt 21,9). Jezus nie neguje, że Mesjasz jest synem, potomkiem Dawida, zwraca jednak uwagę uczonym w Piśmie, że tenże Dawid – w napisanym przez siebie pod natchnieniem Ducha Świętego królewskim psalmie o charakterze mesjańskim (Ps. 110) – nazywa ponadto Mesjasza swoim „Panem”.

     Na rodzące się w tym kontekście pytanie: „Jeśli Mesjasz Chrystus jest „Synem Dawida”, to jak Dawid może uznawać Go za „Pana”, czyli zakładać Jego wyższość?”, kardynał Gianfranco Ravasi, znany i ceniony współczesny nam biblista, odpowiada, że kluczem do rozwiązania tej pewnego rodzaju pozornej sprzeczności jest teologia chrześcijańska. „Dla judaizmu Mesjasz był człowiekiem i jako taki nie mógł być nazywany „Panem”, natomiast dla chrześcijaństwa Chrystus ma oczywiście rzeczywisty wymiar historyczny, a zatem jest zakotwiczony w swym człowieczeństwie i w rodzie Dawida” i „jest autentycznie „synem [potomkiem] Dawida, związanym z obietnicą mesjańską (2 Sm 7; Ps 89), ale jednocześnie jest Synem Bożym, a w tym świetle „Panem” Dawida. W ten sposób centralna tajemnica chrześcijańska – Wcielenie, staje się rozwiązaniem zagadki Psalmu 110”.

     Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa.
     Osoba Jezusa Chrystusa jest kluczem lektury Pisma Świętego.
     I właśnie dlatego warto nam chętnie Jezusa słuchać (Mk 12,37).

(c)2018, Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Liczba odwiedzin strony: 185947
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem